Estudi express de paraules clau o keyword research

Com fer un estudi de paraules clau

Què són les paraules clau o kewyords?

Les paraules clau (“Keywords” en anglès) són els termes que escrivim a Google quan fem una cerca d’un servei, producte, informació, etc.

Per què són importants les keywords?

Google mostra als usuaris pàgines web relacionades amb les paraules clau que han introduït. Per això és tan important saber com seleccionar les paraules clau més rendibles i utilitzar-les en la teva estratègia SEO.

Guia estudi paraules clau o keyword research

L’anàlisi i paraules clau o frases és una tasca complexa però amb aquesta guia exprés et vull explicar resumidament els passos que pots seguir per fer la recerca de paraules clau més adients per la teva web.

Tenir una bona estratègia de paraules clau t’evitarà perdre el temps intentant posicionar Keywords que no et beneficien.

1. Identifica quin és el servei o producte principal que interessen al teu client. Evita caure en la temptació d'”explicar-ho tot” per “posicionar per tot”. Sempre hi ha un producte o servei que destaca més que els altres.

2. Pensa en les paraules que poden definir aquest servei. Posa’t al lloc dels usuaris objectius que vols que visitin la teva web, pensa en el que esperen trobar-hi i quines keywords farien servir per arribar-hi. Anota-les a un drive.

3. Utilitza Ubersuggest o Keyword Planner de Google ADS per conèixer el volum mensual de cerques de les paraules anteriors.

4. Esbrina la dificultat de cada paraula clau i les cerques mensuals.

5. Determina el grup de paraules clau més adients per a cada pàgina a posicionar i evita la canibalització (és a dir, utilitzar massa la paraula clau a la redacció dels textos).

6. Fes un recull també de paraules clau relacionades per escriure posts i continguts relacionats amb el teu servei o producte principal.

Quines keywords hauríem d’utilitzar?

 • Kewords o frases que suggereixin una acció, com “contractar”, “comprar”, “encarregar”.
 • Keywords que descriguin bé el que oferim. És molt important que els usuaris trobin a la web allò que han buscat. Si un usuari marxa només arribar, Google deduirà que el contingut de la pàgina web no està relacionat amb les paraules clau que estàs promocionant i el teu posicionament empitjorarà.
 • Keywords amb una dificultat i competència no molt elevada. Evitem voler-ho posicionar tot.
 • Keywords amb cerques mensuals elevades, a no ser que el teu producte o servei sigui molt innovador.

Quines keywords hauríem de descartar?

 • Keywords que amb prou feines tenen cerques. Que no tingui cerques pot ser que no interessin a ningú.
 • Keywords que atrauen usuaris equivocats o que no estan buscant el que ofereixes
 • Keywords on la competència és massa forta i que per tant, sempre que es busquin aquelles paraules, Google mostrarà abans la competència que la teva web.

Què podem fer quan la keyword que volem utilitzar té molta competència?

Agafem per exemple una wedding planner de barcelona. La primera paraula clau que ens passa pel cap és wedding planner oi? Doncs si posem aquesta paraula a google, ens surten 221.000.000 resultats, per tant la competència és altíssima. 

Donem-hi una volta. Normalment quan busquem una wedding planner, preferim que sigui o conegui la zona on ens casarem oi? Per tant provem amb wedding planner barcelona: 6.820.000 resultats. 

Què hem fet? Hem afegit una altra paraula clau a les paraules clau que havíem seleccionat, i ara tenim una frase clau. 

Ara ens serà molt més fàcil que els usuaris facin clic a la nostra web i a més a més, estaran més filtrats. No ens farà clic ningú que estigui buscant una wedding planner a sevilla per exemple.

És poc freqüent utilitzar només una única paraula clau per fer cerques, l’habitualment els usuaris solem utilitzar frases compostes de dues o tres paraules clau, i si no recordeu l’últim cop que heu fet una cerca, quantes paraules heu utilitzat.

No penseu que les paraules clau de la vostra web són les que són i no hi podeu fer res. Sempre hi haurà paraules o combinacions d’aquestes que seran més rendibles que d’altres.

On hem d’escriure les paraules clau?

Sempre dic que l’estudi de paraules clau i l’estratègia SEO en general s’ha de fer abans de dissenyar la web, ja que la selecció de les keywords determinarà molts dels passos que haurem de seguir fins a publicar la web.

Des de l’elecció del domini, als ítems del menú i a la ubicació dels títols principals, a la redacció dels continguts i fins a l’estratègia d’enllaços, si és que en tenim.

Per això és important saber quines paraules ens funcionaran i sobretot, quines paraules no atrauran visites cap a la nostra web.

Els punts més importants on hem d’escriure les paraules clau:

 • A l’etiqueta title de la home i de cada pàgina de la web
 • A l’etiqueta description de la home i de cada pàgina de la web
 • Als títols o headers H1, H2, H3, H4, H5 I H6
 • A l’etiqueta ALT de les imatges
 • Als textos que utilitzem com a links
 • Al contingut, marcant alguna d’elles en negreta o cursiva, però sense abusar
 • En llistes
Picture of Cristina Masferrer
Cristina Masferrer

Dissenyadora web i SEO especialitzada en empreses liderades per dones emprenedores. Tens web i no fas SEO? Llegeix la meva guia gratuïta sobre posicionament web👇

Guia gratuïta de SEO

Deixa un comentari