On hem d’escriure les paraules clau SEO?

La prominencia de les paraules clau

Què són les paraules clau o kewyords?

Les paraules clau SEO, o Keywords” en anglès, són les paraules que escrivim al buscador de Google quan fem una cerca d’un servei, producte, informació, etc.

Google mostra als usuaris pàgines web relacionades amb les paraules clau que han introduït. Per això és tan important saber com seleccionar les paraules clau més rendibles i utilitzar-les en la teva estratègia SEO.

Prominència de les paraules clau

La prominència de les paraules clau fa referència a on situem aquestes keywords respecte a la pàgina web. Hem de tenir en compte que la ubicació de les paraules clau importa, i molt. Depenent del lloc en el qual ubiquem les paraules clau en un text, tindran una major o menor prominència en SEO.

És recomanable que les paraules clau i els seus sinònims apareguin en el primer paràgraf de la pàgina en qüestió, però també hi ha localitzacions clau de la pàgina web on la prominència és més rellevant per l’algoritme dels motors de cerca principals.

A continuació, us explico les ubicacions més importants on han d’apareixer les nostres paraules clau i els seus sinponims:

Al menú principal de la web

Organitza el menú del web segons l’estratègia de paraules clau, tenint en compte també la usabilitat i la fàcil navegació per la web.

Als títols H

Als títols H1 / H2 / H3 / H4 / H5 / H6 de cada pàgina. 

És indispensable que al títol H1 hi apareixi la paraula clau, mentre que als altres podem utilitzar sinònims o mots relacionats.

Cal que totes les pàgines tinguin sis títols H? No, però totes han de tenir mínim un H1, H2 i H3. Cal recordar que cada pàgina només pot tenir un títol H1

Llegeix aquí més informació sobre els títols o etiquetes H1

Al contingut

També cal que apareixin al contingut, tant les principals com les relacionades.

És important que la o les paraules clau a posicionar apareixin al primer paràgraf i els sinònoms els ubiquem al llarg de tot el text.

La longitud del text serà en funció de la competència i la dificultat per posicionar aquella paraula. És recomanable escriure textos d’unes 600 paraules però si tenim molta competència, caldrà fer un text més llarg, sempre i quan sigui interessant per l’usuari.

A les imatges

A les imatges amb l’etiqueta ALT

A les URL

Les nostres URL també han d’incorporar les paraules clau a atacar però sense abusar-ne. 

A les etiquetes TITLE i DESCRIPTION

Si utilitzeu WordPress i un plugin de SEO, veureu que a cada pàgina us demana escriure un TITLE i una DESCRIPTION que es mostraran a les SERPS de Google (al llistat de resultats que apareixen quan algú fa una cerca).

És molt important que les nostres paraules clau apareixin en aquestes dues posicions. Recordem que Google mostra als usuaris pàgines web relacionades amb les paraules clau que han introduït. 

Si utilitzeu un altre CMS que no sigui WordPress, haureu de buscar en quin apartat les heu d’escriure.

Als enllaços

Als enllaços en lloc de posar “clic aquí” o “més informació” seria recomanable introduir-hi les nostres paraules clau o sinònims.

Picture of Cristina Masferrer
Cristina Masferrer

Dissenyadora web i SEO especialitzada en empreses liderades per dones emprenedores. Tens web i no fas SEO? Llegeix la meva guia gratuïta sobre posicionament web👇

Guia gratuïta de SEO

Deixa un comentari