Cristina Masferrer · Posicionament web, SEO i disseny web

Marc Sauleda

A banda de l’activitat principal, les empreses i els autònoms també han d’ocupar-se d’altres tasques com la facturació, la realització de pressupostos i la comprovació de pagaments, entre d’altres. Aquestes tasques moltes vegades generen estrés i inclús desorganització al negoci, ja sigui per la manca de temps per realitzar-les o per la incomoditat que li suposa a la persona que se n’ha d’encarregar.

En Marc ofereix serveis administratius per facilitar la feina a petites empreses, emprenedors autònoms i freelance.

Els detalls del projecte

Cristina Masferrer · Posicionament web, SEO i disseny web